Reprezentanții Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării (FSPAC) din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) participă, în perioada 19-20 februarie 2024, la Sofia (Bulgaria), la prima întâlnire de lucru a consorțiului de universități care implementează proiectul STUDIES-DIG.

Proiectul cu titlul Modele și instrumente pentru transformarea sistemelor de învățământ superior prin legături transnaționale multisectoriale (101131544-STUDIES-DIG) este coordonat de University of National and World Economy, Sofia, Bulgaria (UNWE) și este finanțat prin Horizon Europe – Programul Cadru pentru Cercetare și Inovare (2021-2027) în cadrul schemei de finanțare “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange – RISE”.

Implementarea proiectului a început în data de 1 ianuarie 2024 și va avea o durată de patru ani și esterealizată de un consorțiu internațional și multisectorial compus din parteneri academici și non-academici din Portugalia, România, Turcia, Maroc, Egipt și Bulgaria, iar obiectivul său este de a explora, proiecta și implementa soluții inovatoare și sensibile la context pentru transformarea sistemelor de învățământ superior în era digitală. Specificul proiectului este că activitatea de cercetare propusă se realizează în cadrul unor mobilități cu durata de o lună desfășurate la universitățile și partenerii sociali care formează consorțiul, cu experiență în implementarea proiectelor Horizon.

În cadrul acestui proiect, UBB, prin FSPAC, este responsabilă de implementarea a două pachete de lucru – WP 2: Identificarea provocărilor (pentru digitalizarea învățământului superior) și dezvoltarea viitoare într-un cadru multicultural, respectiv WP 6 – Diseminare și comunicare.

WP 2 are ca  obiective:

  1. Evaluarea rolului factorilor culturali (naționalitate, etnie, religie, limbă etc.) și socio-economici economici de la nivel local, regional, național și supranațional în promovarea transformării digitale a entităților din învățământul superior;
  2. Analiza modului în care universitățile din diferite jurisdicții percep provocările și oportunitățile asociate cu transformarea digitală și influența tehnologiei;
  3. Elaborarea de scenarii privind universitatea digitală ideală a viitorului;
  4. Înțelegerea și diseminarea modului în care funcționează transferul de bune practici în cadrul rețelelor de universități dar și alți parteneri sociali care funcționează într-un cadru multicultural.

WP 6 conține activități relevante legate de vizibilitatea proiectului și comunicarea către diverse publicuri, inclusiv non-academice, a rezultatelor obținute. De asemenea WP 6 își propune dezvoltarea unui cadru fiabil pentru exploatarea durabilă a rezultatelor STUDIES-DIG.

Forumul care va avea loc în Bulgaria sub egida coordonatorului academic UNWE face parte din efortul echipei coordonatoare a proiectului de a stimula cooperarea între toți partenerii de proiect și de a extinde legăturile de colaborare internațională, interdisciplinară și multisectorială între aceștia.

Comments

comments

By UP News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *