Consiliul Județean Cluj propune acordarea stimulentelor financiare lunare în mod nediscriminatoriu tuturor angajaților din cele cinci spitale subordonate. În acest sens, Consiliul Județean s-a adresat Ministerului Sănătății și a supus atenției ministrului Alexandru Rafila problemele personalului T.E.S.A. care își desfășoară activitatea în instituțiile medicale din subordinea forului administrativ județean. Conducerea Consiliului solicită, totodată, realizarea demersurilor de ordin legislativ care se impun pentru remedierea situației referitoare la acordarea stimulentelor financiare lunare.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, afirmă: „Ceea ce ne dorim este ca toți angajații din spitalele noastre să aibă drepturi egale și să fie tratați în mod corespunzător, fără a fi discriminați în vreun fel. Fiecare angajat din cadrul unităților medicale are o importanță aparte și contribuie la buna funcționare a spitalelor, ca un întreg, în condiții de siguranță și calitate a îngrijirii.”

Astfel, solicitarea forului administrativ județean constă în formularea unei propuneri de modificare a alineatului 2 al articolului 199 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, după cum urmează: „Autoritățile administrației publice locale pot acorda personalului medical și de specialitate precum și personalului care desfășoară activitate de secretariat-administrativ, gospodărire, de întreținere-reparații și de deservire din spitalele publice din rețeaua sanitară proprie, stimulente financiare lunare, în limita a două salarii minime brute pe țară, în baza hotărârii autorităților deliberative ale autorităților administrației publice locale, în limita bugetului aprobat.”

Consiliul Județean Cluj consideră că o reglementare legislativă clară este absolut necesară întrucât în lipsa acesteia unii dintre salariații a căror activitate este indispensabilă pentru fiecare spital (electricieni, fochiști, bucătari, personal de pază etc.) nu pot beneficia de stimulente financiare.

Comments

comments

By UP News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *