Consiliul Județean Cluj a decis înființarea în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Cluj a unui serviciu social cu cazare de tip centru respiro pentru persoane adulte cu dizabilități.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, spune că ,,Centrul Respiro, primul serviciu de acest tip de la nivelul D.G.A.S.P.C. Cluj, va veni atât în întâmpinarea persoanelor cu dizabilități, cărora le va oferi asistență de specialitate, cât și a aparținătorilor acestora, pe care îi va elibera, temporar, de dificultățile îngrijirii persoanei asistate. Cu siguranță, beneficiile vor fi resimțite de ambele părți.”

Scopul proiectului este acela de a crea la nivelul comunității clujene un serviciu social de tip respiro care să furnizeze un ansamblu de activități persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea asistenților personali, asistenților personali profesioniști, tutorilor sau a altor membri ai familiei, în vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării.

Centrul va avea o capacitate inițială de patru beneficiari, persoane adulte cu dizabilități, care vor putea beneficia de îngrijire și supraveghere 24/24 ore, pentru o perioadă determinată. Ulterior, în funcție de evoluția concretă a solicitărilor înregistrate, numărul persoanelor deservite de centru va putea fi suplimentat. Activitățile principale ce vor fi asigurate prin intermediul acestui serviciu nou creat vor fi de informare și asistență socială, consiliere psihologică, îngrijire și asistență, precum și program obișnuit de viață.

Fiecare beneficiar care va accesa aceste servicii sociale va fi abordat în mod individualizat, în concordanță cu tipul de handicap – somatic, vizual, fizic, auditiv, mental. Scopul final al activităților în care va fi implicat va fi acela de depășire a situațiilor de dificultate, prevenire a instituționalizării, combatere a riscului de excluziune socială, printr-o alternativă care promovează menținerea în familie, incluziunea și integrarea socială și creșterea calității vieții acestora.

Înființarea acestui serviciu de tip rezidențial va veni, totodată, și în întâmpinarea nevoii familiilor sau a celor care au în îngrijire persoane cu dizabilități de a-și rezolva anumite probleme de ordin personal, inclusiv nevoia de odihnă, timp în care persoana cu handicap se află într-un mediu sigur.

Inițiativa urmează a fi implementată în zona urbană sau suburbană a județului Cluj de către D.G.A.S.P.C. Cluj împreună cu Filiala Napoca a Societății Române de Sprijin a Vârstnicilor și Suferinzilor cu Afecțiuni de tip Alzheimer.

Comments

comments

By UP News

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *