La Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” (UMF) din Cluj-Napoca, anul acesta, s-a înregistrat cea mai mare concurenţă din ultimii 6 ani pentru locurile destinate studenţilor internaţionali.

Astfel, 1.759 de candidaţi, din 90 de ţări, s-au înscris pentru cele 600 de locuri oferite de universitate pentru programele de studiu în limbile franceză şi engleză.

Au putut aplica cetăţenii statelor membre ale UE, ale SEE, ai Confederaţiei Elveţiene sau ai statelor terţe, care au absolvit un liceu acreditat în ţara de origine, a cărui diplomă să permită accesul la studii universitare în ţara respectivă şi să fie recunoscută de Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România. Competenţa lingvistică a candidaţilor a trebuit dovedită în mod obligatoriu prin existenţa unui certificat de competenţă lingvistică recunoscut internaţional.

Evaluarea candidaţilor în vederea admiterii s-a desfăşurat printr-un concurs de evaluare a performanţelor profesionale şi a realizărilor personale, în conformitate cu datele conţinute în dosarul personal de aplicaţie. La nivelul fiecărei facultăţi, comisia de admitere a evaluat candidaţii pe baza unor criterii de selecţie generale, la nivel de universitate şi specifice, pentru fiecare facultate în parte.

În anul universitar 2020-2021, la UMF “Iuliu Haţieganu” vor studia 2.811 studenţi străini, dintre care:

  • 1.964 de studenţi internaţionali la Facultatea de Medicină;
  • 553 de studenţi internaţionali la Facultatea de Medicina Dentară;
  • 294 de studenţi internaţionali la Facultatea de Farmacie.

Cei mai mulţi studenţi internaţionali provin din Franţa, Germania, Maroc, Israel, Tunisia, Italia, Grecia şi Elveţia.

În primul semestru din noul an universitar, date fiind condiţiile epidemiologice, studenţii din anii I şi II vor studia online, iar cei din anii III, IV, V şi VI vor trebui să fie prezenţi la Cluj-Napoca pentru a putea participa la activităţile practice, ce se vor desfăşura în sistem hibrid şi modular. Stagiile clinice la disciplinele de specialitate vor avea loc, în parte, la patul pacientului, cu respectarea condiţiilor de distanţare, în vederea asimilării abilităţilor practice obligatorii pentru profesia medicală.

Pentru studenţii care, din motive de sănătate sau personale, nu pot participa la activităţile on-site (mai ales studenţii internaţionali care au restricţii de călătorie), activităţile didactice se vor desfăşura numai online, cu recuperarea modulelor de activitate practică în cursul semestrului al doilea sau în cadrul practicii de vară, după o metodologie care le va fi comunicată ulterior.

UMF “Iuliu Haţieganu” este universitatea cu cel mai mare număr de studenţi străini din România, 43% dintre studenţi provin din ţări precum Franţa, Germania, Elveţia, Italia, Grecia sau Maroc.

Comments

comments

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *