[VIDEO] VEZI AICI dovada: Cum a minţit Gheorghe Falcă în privinţa Cetăţii Aradului

Foto: Arhiva

De ani de zile, demersurile privind reintroducerea Cetăţii Aradului în circuitul civil reprezintă motiv de campanie electorală şi de acuze aruncate spre Ministerul Apărării, care, în viziunea echipei de la conducerea PNL Arad, coordonată de Gheorghe Falcă, ar fi vinovat de faptul că Cetatea nu a revenit arădenilor. Ultima astfel de acuză poartă semnătura consilierului local liberal Ionel Bulbuc. Printre altele, la sfârşitul anului trecut, acesta a declarat printr-un comunicat de presă: „De când este ministru al Apărării, Fifor nu a mișcat un deget pentru salvarea și repunerea în valoare a acestui obiectiv istoric din Cetate, în schimb nu se sfiește să îl folosească pentru publicitate. În loc să repare biserica, se mândrește că o lasă să se prăpădească!”. În continuare, în acelaşi comunicat de presă asumat de Departamentul de Comunicare al PNL Arad, se arată: „Cetatea aparține Ministerului Apărării, iar Biserica Franciscană, vandalizată, este într-o stare avansată de degradare. Au existat mai multe apeluri și inițiative arădene pentru salvarea ei, inclusiv pe fonduri europene, dar s-au lovit de refuzul Ministerului Apărării, pe care nu îl interesează nici biserica din Cetate, nici dorințele arădenilor!”. Tema culpei PSD pentru neintroducerea Cetăţii Aradului în circuitul civil este mult mai veche. Chiar Gheorghe Falcă personal, într-un alt comunicat de presă, emis cu aproape patru ani în urmă, spunea: . „PSD consideră că un referendum pe temă Cetății nu aduce nimic pozitiv, că e inutil, din moment ce «toată lumea» vrea redarea Cetății arădenilor. De fapt, NU toți arădenii doresc revenirea Cetății în patrimoniul Aradului. Unii arădeni, precum parlamentarii și ceilalți oameni politici din PSD, n-au mișcat niciun deget pentru Cetate, știu doar să critice”, a declarat Gheorghe Falcă. „În schimb, arădenii așteaptă și acum Hotărârea de Guvern promisă de PSD încă din octombrie 2013”, se arată în acelaşi comunicat.
Conform propagandei asumată oficial de actualul PNL Arad, continuator al fostului PDL, în numele căruia declara primarul Gheorghe Falcă în anul 2014, Cetatea Aradului este a Ministerului Apărării, care nu mişcă un deget pentru a o reda arădenilor iar parlamentarii PSD de ieri şi de azi, cărora li s-a adăugat şi calitatea de ministru al Apărării a senatorului Mihai Fifor, ar fi principalii vinovaţi pentru că arădenii nu îşi pot valorifica potenţialul deosebit al Cetăţii.

Documentele demonstrează fără echivoc: de şapte ani, Cetatea este a Aradului

Pentru elucidarea problemei reconversiei civile a Cetăţii Aradului, o privire prin documentele emise de-a lungul anilor atât de Ministerul Apărării cât şi de Primăria Aradului este edificatoare. Guvernul României, în urma demersurilor făcute la vremea respectivă pentru rezolvarea problemei transferului Cetăţii, a emis Hotărârea de Guvern nr. 1100/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 751/10 noiembrie 2010, care la art. 1, alin. 1, prevede următoarele: „Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad”. La numărul 1 din Anexă, imobilul respectiv se află în municipiul Arad, strada Cetăţii nr. 1, are suprafaţa totală de 88,86 ha şi valoarea de inventar 83.240.804 lei, fiind vorba despre ceea ce denumim generic Cetatea Aradului. Prin aceeaşi hotărâre de Guvern, la art. 2, se transferă şi imobilul 718 Arad Gai din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Arad şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru efectuarea lucrărilor de investiţii în vederea reabilitării din fondurile proprii ale administraţiei locale. Este vorba despre unitatea militară din Gai. Articolul 3 prevede transferul în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a unui teren în suprafaţă de 10 hectare, potrivit Hotărârii CLM nr. 139/2010, pentru realizarea unui poligon de instruire conform standardelor militare. La art. 4, CLM Arad se obliga să transfere în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale 250 de unităţi locative pentru personalul MApN, realizate prin programe derulate de ANL.
Hotărârea de Guvern nr. 1100/03.11.2010 este semnată de premierul Emil Boc, fiind contrasemnată de Gabriel Oprea, Ministrul Apărării Naţionale, Constantin Traian Igaş, ministrul Administraţiei şi Internelor, Elena Gabriela Udrea, ministrul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi Gheorghe Ialomiţianu, ministrul Finanţelor Publice. Deci, conform documentelor, din noiembrie 2010, Cetatea Aradului nu mai este a MApN, cu a trecut în patrimoniul CLM Arad. Este drept, hotărârea de Guvern are şi o mare lipsă: lipsesc termenele concrete privind transferul dar, ca orice Hotărâre de Guvern, are putere de act normativ. Cetatea Aradului este, de peste 7 ani, a Aradului, finalizarea transferului urmând să fie făcută atunci când şi Primăria îşi va îndeplini angajamentele.

Ce s-a angajat Primăria dar nu a făcut

Conform Hotărârii de Guvern nr. 1100/2010, s-au stabilit şi condiţiile transferului Cetăţii către Primărie: reabilitarea unităţii militare Gai din fondurile proprii ale CLM, transferul a 10 hectare de teren pentru un poligon de instruire şi a 250 locuinţe şi terenului aferent către Armată, realizate prin programe ANL. Cetatea Aradului intră deci de la data HG 1100/2010 în patrimoniul administrat de CLM, nemaifiind în posesia şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Mai mult, prin protocolul de predare primire nr. A 6681/2010 – 79304/2010, s-a realizat predarea către administraţia publică locală a unităţii militare din Gai, în vederea reabilitării iar prin Protocolul de predare primire nr. A 6654/2010 – 77739/2010, Ministerul Apărării prelua cele 10 hectare de teren necesare realizării poligonului de instrucţie, aşa cum prevedea HG 1100/3 noiembrie 2010.
După care, practic, nu s-a mai întâmplat nimic câţiva ani de zile, deoarece timpul a trecut fără ca Primăria, condusă în tot acest timp de Gheorghe Falcă, să îşi realizeze obligaţiile, deşi de-a lungul anilor a prevăzut bani la bugetul local pentru aceasta. Ca urmare, în 2015, adică la cinci ani de când Cetatea Aradului ajunsese a arădenilor, fără ca acest lucră să fie şi comunicat de către echipa lui Falcă populaţiei Aradului, la nivelul Ministerului Apărării a existat o analiză a situaţiei de la Arad, concretizată prin Raportul nr. A 4872/16.04.2015, prin care se făcea o retrospectivă a celor petrecute în cei cinci ani şi se propuneau termenii unui nou Protocol de colaborare între Minister şi municipiul Arad. Se stabileau termene clare pentru obligaţiile autorităţilor publice locale din Arad: reabilitarea unităţii militare din Gai şi mutarea structurii militare în imobilul reabilitat în termen de trei ani de la intrarea în vigoare a protocolului. Cele 250 locuinţe urmau să fie transmise în domeniul public al statului şi administrarea MApN în termen de 10 ani de la intrarea în vigoare a protocolului de colaborare.
Protocolul de colaborare între Ministerul Apărării Naţionale şi Municipiul Arad, în termenii de mai sus, a fost înregistrat sub nr. A 5977/14.05.2015 la Minister şi sub nr. 33429/26.05.2015 la Municipiul Arad. Conform art. 2, obiectul protocolului, semnat personal de primarul Gheorghe Falcă, era: „… ducerea la îndeplinire a obligaţiilor prevăzute la art. 2 şi art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1100/2010 privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, ce revin în sarcina Consiliului Local al Municipiului Arad”. Printre obligaţiile asumate de Municipiul Arad, la art. 4, alin. 2, litera a), apare fără echivoc faptul că municipalitatea se obliga să realizeze documentaţiile tehnico-economice, fazele Documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii (D.A.L.I.) şi studiul de fezabilitate (SF), conform cerinţelor primite de la MApN, să le pună la dispoziţia ministerului pentru a fi avizate de structurile abilitate şi să execute din fonduri proprii de la bugetul local lucrările de investiţii prevăzute la imobilul 718 Gai, în termen de maximul trei ani de la intrarea în vigoare a protocolului. Se păstrează termenul final de 10 ani pentru cele 250 locuinţe, urmând ca procesul transmiterii lor să fie stabilit de comun acord în funcţie de alocaţiile bugetare. Important este faptul că în protocol se stabileşte şi ce se va întâmpla dacă primăria nu îşi îndeplineşte în termenele asumate obligaţiile. Art. 4, alin. 2, lit. e) prevede predarea unităţii militare Gai în starea existentă, pe bază de protocol de predare primire, către MApN, „în cazul în care autoritatea publică locală nu-şi îndeplineşte obligaţiile şi termenele asumate prin prezentul protocol de colaborare şi vor fi iniţiate demersurile pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1100/2010”.

Ce nu a făcut Falcă, va face Ministerul Apărării: va introduce Cetatea Aradului în circuitul turistic

Deşi, aşa cum am arătat, există documente scrise, asumate de primarul Gheorghe Falcă şi de CLM Arad, privind termenii în care procesul transferului Cetăţii Aradului către municipalitate este clar reglementat, anii au trecut şi în afara schimburilor de adrese, nu s-a întâmplat nimic. Nimic în ograda Primăriei Aradului, care nu a reabilitat unitatea militară din Gai şi nu a predat locuinţele promise către militari. Primăria a întocmit D.A.L.I pentru expertizarea, proiectarea şi executarea lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente, SF etapa a doua pentru demolarea unor clădiri în imobilul 718 Arad Gai, cheltuind aprox. 350.00 lei şi… cam atât. Însă s-a solicitat, prin scrisoarea nr. 5801/M0/01.02.2017, modificarea termenului prevăzut la art. 4, alin. 2, lit. a) din Protocolul de colaborare nr. A 5977/14.05.2015 – 33429/26.05.2015, prin act adiţional, în sensul prelungirii lucrărilor de reabilitare din unitatea militară Arad Gai cu doi ani, până la 25 mai 2020. Cum în cei şapte ani anteriori nu s-a întâmplat nimic, structurile Ministerului Apărării Naţionale nu au fost de acord cu această prelungire propusă, considerând că Primăria Aradului a avut la dispoziţie suficient timp pentru a-şi îndeplini obligaţiile. Ce se va întâmpla în 14 mai anul acesta? O spune ministrul Mihai Fifor, care, sătul de modul cum a fost tratată şi prezentată problema de echipa lui Gheorghe Falcă, a fost tranşant: „Ca ministru al Apărării, vă spun următorul lucru: în data de 14 mai, o dată cu expirarea protocolului, Ministerul Apărării Naţionale va face toate demersurile necesare pentru ca Cetatea să se întoarcă în patrimoniul statului, respectiv în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale. Pentru că deja la Departamentul de Domenii şi Infrastructură al Ministerului Apărării Naţionale se elaborează un proiect astfel încât să putem să redăm în circuit turistic parte din Cetatea Aradului, o altă parte urmând să fie în continuare folosită de Batalionul Mixt”.

Concluzia acestei poveşti a Cetăţii Aradului este simplă: legal, Cetatea este, de peste şapte ani în patrimoniul municipalităţii. Însă, în loc ca Primăria să îşi îndeplinească sarcinile asumate de-a lungul anilor, Cetatea a rămas doar obiect de propagandă electorală pentru echipa lui Gheorghe Falcă şi de acuze adresate adversarilor politici. Tot pentru propagandă probabil că a fost lansată şi propunerea de prelungire a termenului asumat prin protocolul din anul 2015, cu doi ani, adică până în anul 2020, an electoral cu campanii atât pentru alegerile locale cât şi pentru cele parlamentare.
Soluţia introducerii Cetăţii Aradului în circuitul civil vine, culmea, de la cei acuzaţi că ţin cu dinţii de Cetate, adică de la responsabilii din Ministerul Apărării care pregătesc documentaţii pentru introducerea unei părţi a Cetăţii în circuitul turistic, după ce aceasta va reveni de la Municipalitate (care o deţine, conform HG 1100/2010) în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în luna mai a acestui an. Asta dacă nu cumva, printr-un miracol, în cele patru luni rămase, Primăria nu va reuşi finalizarea lucrărilor încă neîncepute şi respectarea tuturor obilgaţiilor asumate pentru mutarea militarilor în unitatea militară din Gai.

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × five =