În cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2023, la Cluj, 352 de cadre didactice susțin, marți, 18 iulie 2023, proba scrisă.

Potrivit Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Cluj, cei 352 de candidați au fost admiși pentru că au îndeplinit, cumulativ, condițiile necesare:

  • efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an;
  • calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine”;
  • media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (note nu mai mici de 7 la fiecare probă).

La începutul anului școlar 2022-2023, în județul Cluj, s-au înscris, pentru Definitivat, 381 de cadre didactice.

Cei mai mulți dintre candidații admiși au optat pentru:

– învățământ preșcolar în limba română (114 candidați);
– învățământ primar în limba română (55 de candidați);
– psihopedagogie specială ( 19 candidați);
– educație fizică și sport (19 candidați).

Proba scrisă începe la ora 09:00. Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 ore, de la primirea subiectelor. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ. Primele rezultate vor fi afișate în data de 25 iulie 2023, în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro, iar contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 25 iulie 2023 și 26 iulie 2023. Rezultatele finale se vor afișa, de asemenea, la centrul de examen  și pe site-ul definitivat.edu.ro, în data de 1 august 2023.

Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *