Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) implementează proiectul „Reţeaua academică de cercetare de excelenţă STAR-UBB”,  proiect de dezvoltare instituţională şi de finanţare a excelenţei din cadrul Planului naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare 2015-2020 (PN II). Proiectul a fost câştigat în cadrul competiţiei C.1.2 PFE-CDI 2021 din Programul „Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare-dezvoltare” şi are o valoare totală de 6.834.000 lei.

Una dintre țintele acestui proiect avea ȋn vedere extinderea UBB în Cluj Innovation Park, prin realizarea unor spații de cercetare-dezvoltare-inovare și networking pentru șase xentre de știință (câte unul asociat fiecărei școli academice a UBB) și pentru Institutul STAR-UBB.  Universitatea clujeană are șase astfel de școli academice: (1) Școala de științe ale naturii şi ale vieţii; (2) Școala de inginerie/tehnologie; (3) Școala de sănătate; (4) Școala de științe sociale; (5) Școala de științe umaniste şi arte și (6) Școala de teologie. Pe de altă parte, Institutul de Studii Avansate în Știință și Tehnologie este deja un institut de excelență cu tradiție al UBB, având rolul de a  identifica, susţine şi dezvolta acele componente din UBB prin care universitatea poate fi un actor academic competitiv şi de excelenţă la nivel naţional şi internaţional.

În aceaastă nouă etapă a acestui proiect, au fost realizate spații de lucru și de dezbatere (aproximativ 310 mp) pentru studenții, cadrele didactice și cercetătorii din centrele de știință asociate Școlilor academice: (1) Centrul „Virtual Labs”, asociat Școlii Academice de Ştiinţele Naturii şi ale Vieţii;  (2) Centrul „Virtual & Practical Engineering”, asociat Școlii Academice de Inginerie şi Tehnologie; (3) Centrul „eHealth/tHealth”, asociat Școlii Academice de Sănătate; (4) Centrul „Big Data & Machine Learning”, asociat Școlii Academice de Ştiinţe Sociale; (5) Centrul „Digital Arts & Humanities,” asociat Școlii Academice de Ştiinţe Umaniste şi Arte;  (6) Centrul „Ethics & Sacred Musics”, asociat Școlii Academice de Teologie. De asemenea, Institutul STAR-UBB, care coordonează Centrele menționate, a primit propriul spațiu. 

„Primele activități de CDI și networking ale acestei rețele au ȋnceput să se desfășoare din luna septembrie 2022, atunci când acest spațiu din Cluj Innovation Park a devenit complet  funcțional. Astfel,  de exemplu, luni, 31 octombrie 2022, cu ocazia promovării și vizitării noilor spații realizate ȋn Cluj Innovation Park, ȋn cadrul activităților Centrului „Big Data & Machine Learning”, asociat Școlii Academice de Ştiinţe Sociale, se va face prezentarea „Laboratorului OMiLAB-FSEGA: de la Analiza de Business la Dispozitive Inteligente”, cu accent pe rolul modelării conceptuale ȋn inovația digitală. În concluzie, suntem siguri că această rețea academică va accelera procesele de cercetare științifică multi/inter/transdisciplinare și va reprezenta un furnizor de practici academice avansate, conducând astfel la creșterea consistenței, a vizibilității și a impactului rezultatelor ştiinţifice ale UBB la nivel naţional şi internațional”, declară prof. dr. Adrian Petruşel, prorectorul UBB responsabil de activităţile de cercetare-dezvoltare-inovare și doctorate.

Rectorul UBB, prof. univ. dr. Daniel David, adaugă că „prin acest proiect s-a realizat în Cluj Innovation Park, o reţea academică (STAR-UBB-Network) distribuită (în cele 22 de facultăție ale UBB) și multinivelară (Facultăți-Școli/Centre-Institutul STAR-UBB), care poate susține activități competitive de educație și de cercetare-dezvoltare-inovare. Nu în ultimul rând, alături de autoritățile locale și de diverse companii, concentrăm astfel resurse în Cluj Innovation Park, pentru a crea un ecosistem inovativ local și regional, care va permite apoi implementarea noilor proiecte strategice ale orașului, cu anvergură națională și europeană: InfoBioNano4Health (UBB – smart specialisation) și ScienceCamp (Primărie)”.

Comments

comments

By UP News

Leave a Reply