Trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Cluj a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Padin nr. 20 precum și darea în administrare a acestuia către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a fost aprobată de către Consiliul Județean (CJ) Cluj.

Cu o suprafață de 199,7 mp, spațiul va fi folosit în vederea înființării Serviciului Social de Asistență și Suport pentru persoanele adulte cu dizabilități.

Serviciul de asistență și suport pentru persoane adulte cu dizabilități va avea ca și principal scop oferirea de suport psiho-social în funcție de nevoile specifice individuale ale persoanelor cu dizabilități și ale membrilor familiei sau reprezentanților lor, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii riscului de excluziune socială și creșterii calității vieții.

În funcție de gradul de dizabilitate, adultului îi va fi acordat un grad de protecție corespunzător, astfel că incapacitatea pe care o prezintă nu va conduce neapărat la pierderea exercițiului tuturor drepturilor civile. Fiecare caz în parte va fi analizat de către specialiști care vor dispune măsuri adecvate, proporționale cu starea de sănătate a persoanei vizate.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *