Mai multe asociații de pacienți din România cer Guvernului să elimine scutirile la plata contribuțiilor la bugetul asigurărilor de sănătate. Iată comunicatul semnat de aceste asociații:

”În țara în care banii alocați sănătății sunt insuficienți, Guvernul României continuă să ofere scutiri la plata CASS diferitelor categorii profesionale. 884.680* de angajați din construcții, agricultură și industria alimentară, nu plătesc CASS. 400 milioane* de lei nu ajung lunar în Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS). În anul 2022, bugetul FNUASS a fost de 55.064.450.000** lei, iar nivelul scutirilor a fost de ~4.800.000.000 lei, cu alte cuvinte, în fiecare lună de scutiri, FNUASS este mai sărac cu 8,72%.

Scutirile la plata CASS acordate diferitelor categorii profesionale încalcă cu bună știință prevederile Legii 95/2006, creează discriminare în rândul asiguraților, încălcând principiul solidarității și ignorând participarea obligatorie la plata CASS așa cum este prevăzut în lege.

Rugăm Guvernul României să anuleze facilitățile fiscale privind CASS acordate unor categorii profesionale, să îmbunătățească colectarea sumelor datorate de către companii la Fondul Național Unic de Asigurări de Sociale de Sănătate și să crească alocarea bugetară pentru sănătate la un nivel asemănător cu țările europene dezvoltate, respectiv peste 9% din PIB.

Pandemia a scos la lumină toate lipsurile sistemului medical din România, rugăm Guvernul României să trateze cu toată seriozitate domeniul medical, să asigure finanțare conform nevoilor și să reformeze sistemul medical, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale de calitate la standarde europene”.

Semnatari:

Alianța Pacienților Cronici din România – APCR

Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer – FABC

Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA

Comments

comments

By UP News

Leave a Reply